Economia circulara

Economia circulara presupune mai mult decat gestionarea deseurilor, ea aduce in prim plan ideea inchiderii buclelor de consum de resurse ori de cate ori este fezabil din punct de vedere tehnic.

Economia circulara este parte componenta a dezvoltarii durabile, aducand in prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru

a preveni,
a reduce risipa si
a se promova reutilizarea.

Una dintre provocarile Romaniei este reprezentata de minimizarea pierderilor de resurse care ar putea reintra in circuitul economic prin utilizarea excesiva a depozitarii și incinerarii. In acest sens, este necesara schimbarea mentalitatii tuturor partilor interesate pentru promovarea unui comportament ecologic. In Romania se introduc pe piata interna anual aproximativ 1,3 milioane de tone ambalaje, ceea ce determina o obligatie de reciclare a 750 000 tone de deseuri, activitate care este finantata doar de producatorii si importatorii de bunuri ambalate.

Cresterea potentialului economiei circulare in Romania poate fi realizata prin:
informarea si educarea populatiei pentru a o determina sa foloseasca corect sistemul de colectare separata a deseurilor;
implementarea unui calendar de masuri si instrumente specifice;
o mai buna recirculare a resurselor la nivelul economiei nationale;
dezvoltarea platformelor online de tranzactionare a deseurilor pentru eficientizarea procesului de productie si/sau distributie;
crearea unei baze de date online/portal de informare a factorilor interesati privind modalitatile de implementare a economiei circulare.

Economia circulara este parte a economiei verzi, ambele contribuind activ la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila.

Romania mai are pasi importanti de facut in directia promovarii economiei circulare, respectiv a unui model national de buna practica, care sa contribuie activ la promovarea de noi modele de afaceri durabile.

Prin ECONOMIE CIRCULARA putem:
Promova educatia pentru dezvoltare durabila la toate nivelurile de invatamant, inclusiv in cadrul contexelor de invatare non-formala si informala
Realiza reconversia profesionala a somerilor si formarea tinerilor in vederea dobandirii noilor competente specifice economiei circulare si celei verzi
Contura o colaborare activa din partea tuturor factorilor implicati

Photo by Josh Power on Unsplash

[infogram id=”65b32c6d-fec6-4ec6-a4aa-950324fba829″ prefix=”NUf” format=”interactive” title=”Economia circulare”]

Articole din categoria: Economie Circulara